Literatuur

Wij raden onze cursisten van harte aan om onderstaande literatuur te lezen als extra achtergrondinformatie. Ook na het afronden van een cursus is het interessant om regelmatig onze literatuurlijst te raadplegen; het helpt u om op de hoogt te blijven van de actuele ontwikkelingen in de financiële markt. Zodra er nieuwe interessante literatuur verschijnt, vullen wij deze lijst aan.

Risk Management (mei 2009)
“Risk comes from not knowing what you are doing.” Een treffende uitspraak van beursgoeroe Warren Buffett en een treffende analyse van de kredietcrisis. Onderwerp is risk management bij een financiële instelling, met aandacht voor kredietrisico, marktrisico en operationeel risico. Evenals: governance, compliance, de rol van de toezichthouders, accountants en rating agencies. Risicometingsmethodieken als Value-at-Risk en stress testing worden behandeld naast de belangrijkste afdekkingstechnieken (hedging).

Portfolio Management (2007)
In welke beleggingscategorieën dienen we te beleggen? Hoe om te gaan met valutarisico? Beleggen we actief of passief? En hoe bij te sturen als een asset categorie hard beweegt? Op al deze vragen wordt in dit boek antwoord gegeven. Een absolute ‘must read’ voor elke beleggingsprofessional.